Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

41. Dywidenda na akcję

W dniu 11 kwietnia 2013 roku XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku z decyzją o wypłacie dywidendy za rok 2012. Na dywidendę dla akcjonariuszy została przekazana kwota 421 419 860 zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 10 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 42 141 986 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 maja 2013 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 29 maja 2013 roku.