Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

17. Kasa, operacje z bankiem centralnym

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Środki pieniężne w kasie (skarbcu) 250 696 197 635
Środki pieniężne w rachunku bieżącym 1 399 771 4 621 568
Kasa, operacje z bankiem centralnym, razem (Nota 42) 1 650 467 4 819 203
prev next


Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, mBank S.A. i mBank Hipoteczny S.A. utrzymują rezerwę obowiązkową. Średnia arytmetyczna dziennych stanów środków rezerwy obowiązkowej, którą mBank S.A. i mBank Hipoteczny S.A. zobligowane były utrzymać w danym okresie na rachunkach bieżących w NBP, wynosiła:

  • 1 851 071 tys. zł dla okresu od 31 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku,
  • 1 857 076 tys. zł dla okresu od 31 grudnia 2012 roku do 30 stycznia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku środki rezerwy obowiązkowej w banku centralnym oprocentowane były stawką 2,48% (31 grudnia 2012 - 4,05%).