Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

45. Przejęcie i zbycie

Na przełomie II i III kwartału 2013 roku zakończył się proces likwidacji Spółki MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo – akcyjna. Spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2013 roku.

W listopadzie 2013 roku mBank S.A. nabył 100% udziałów w spółce BDH Development Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest realizacja i dokończenie przedsięwzięć deweloperskich na bazie nieruchomości mieszkaniowych przejętych przez podmioty z Grupy mBanku S.A. w drodze restrukturyzacji i windykacji kredytów inwestycyjnych, w celu odzyskania jak największej wartości z przejętych nieruchomości.