Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

8. Przychody z dywidend

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 49 162
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 26 807 13 740
Przychody z tytułu dywidend, razem 26 856 13 902
prev next