ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2012 Stan rezerw na 01.01.2012 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Stan rezerw na 31.12.2012
KLIENCI INDYWIDUALNI (861 377) (750 522) 515 164 (14 487) 24 525 (1 057 723)
Należności bieżące (523 086) (334 510) 245 064 (5 757) 20 586 (586 189)
Kredyty terminowe, w tym: (338 291) (416 012) 270 100 8 730 3 939 (471 534)
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (200 789) (254 823) 163 143 8 079 452 (283 938)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 523 199) (806 517) 621 174 23 528 226 530 (1 458 484)
Należności bieżące (324 262) (322 549) 252 259 18 506 89 458 (286 561)
Kredyty terminowe w tym: (1 134 934) (470 563) 365 502 1 880 125 189 (1 112 926)
Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (337 438) (114 426) 123 065 17 519 - (311 280)
Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (797 496) (356 137) 242 437 (15 639) 125 189 (801 646)
Pozostałe (64 003) (13 405) 3 413 3 142 11 856 (58 997)
KLIENCI BUDŻETOWI (3 708) (57 417) 49 003 (204) - (12 326)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 388 284) (1 614 456) 1 185 341 37 811 251 055 (2 528 533)
prev next