9.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna

Kompleksowa oferta usług maklerskich i rynku kapitałowego dla klientów indywidualnych i instytucji oraz emisje
Największa liczba rachunków maklerskich na polskim rynku oraz obsługa blisko 300 tys. klientów
4,1% udział w rynku akcji i IX miejsce na rynku
17,5% udział w rynku transakcji terminowych i II miejsce na rynku
20,3% udział w rynku opcji i I miejsce na rynku

Dom Maklerski mBanku (mDM) jest firmą świadczącą usługi maklerskie dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami), funduszy zagranicznych oraz klientów detalicznych aktywnych na warszawskiej Giełdzie oraz rynkach zagranicznych.

Na koniec 2013 roku liczba klientów mDM wyniosła 295,5 tys. i była o 1,6 tys. większa w porównaniu z 2012 rokiem.

W 2013 roku Dom Maklerski mBanku (jako oferujący) przeprowadził IPO czterech spółek: Tarczyński S.A. (45 mln zł), Capital Park S.A. (136 mln zł), Elemental S.A. (61,2 mln zł) oraz VISTAL Gdynia (50,1 mln zł). Ponadto mDM brał udział w konsorcjach sprzedażowych w IPO prywatyzowanych spółek PHN oraz ENERGA.

W 2013 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 25,0 mln zł, w porównaniu z 20,4 mln zł na koniec 2012 roku (+22,5% rok do roku). Głównym czynnikiem wzrostu był przyrost dochodów prowizyjnych, spowodowany zwiększoną aktywnością na rynkach kapitałowych oraz wyższymi wolumenami transakcji.

BRE Finance France S.A.

Przedmiotem działalności BRE Finance France (BFF) jest pozyskiwanie dla mBanku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2012 roku dokonano aktualizacji programu emisji euroobligacji. W 2013 roku spółka wyemitowała dwie transze obligacji o wartości 200 mln franków szwajcarskich i 500 mln koron czeskich z terminami wykupu w 2018 roku.

W 2013 roku spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 119 tys. zł wobec 8 tys. straty w 2012 roku.