Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej mBanku S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Miniony rok 2013 był dla Banku rokiem przełomowym i dał wiele powodów do satysfakcji. Najważniejszym z nich był zakończony proces rebrandingu, który będąc pierwszym w historii Banku tak znaczącym podejściem do zmiany nazwy i marki, spełnił wiele funkcji: uporządkował dotychczasowe marki jednocząc, zgodnie z koncepcją Jednego Banku, wizerunek całego Banku, a także odświeżył i odmłodził go poprzez innowacyjne podejście kolorystyczne. Spotkało się to pozytywnym przyjęciem ze strony rynku. Rebranding stał się też okazją do odświeżenia serwisu transakcyjnego dawnego mBanku, który już na etapie tworzenia został doceniony przez fachowców i nagrodzony w licznych konkursach. Wasz mBank, drodzy Akcjonariusze, oznacza obecnie połączenie 27-letniej historii Banku odzwierciedlającej dojrzałość, stabilność oraz uznaną i ugruntowaną pozycję na rynku bankowym z nieustającą świeżością będącą synonimem młodości i wigoru, prężności w działaniu, otwartości na zmiany, ciągłego podążania za klientem i jego potrzebami oraz wytyczania nowych trendów.

Sukces roku 2013 znalazł odzwierciedlenie również w wynikach finansowych. Ukształtowały się one na podobnym poziomie jak w rekordowym 2012 roku. Za cały 2013 rok skonsolidowany zysk brutto wyniósł 1 517,7 mln złotych, czyli 3,6% więcej niż przed rokiem, natomiast skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 206,4 mln złotych (+0,8% rok do roku).

Podczas minionego roku Rada Nadzorcza, wzorem lat ubiegłych, wnikliwie obserwowała i analizowała sytuację w mBanku S.A. oraz pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem uczestnicząc w konsultacjach dotyczących wszystkich istotnych aspektów działalności Banku. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Podobnie jak w latach poprzednich, Członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład swoich stałych 4 Komisji: Komisji Prezydialnej, Komisji ds. Audytu, Komisji ds. Wynagrodzeń oraz Komisji ds. Ryzyka.

W roku 2014 wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kończy się obecna kadencja Rady Nadzorczej, która rozpoczęła się 30 marca 2011 roku. Kadencja ta wyróżnia się wyjątkowo wszechstronnym i zróżnicowanym składem Rady, gdyż dobór jej Członków odzwierciedla staranność i różnorodność ich doświadczeń zawodowych, posiadanej wiedzy i umiejętności. Są wśród nich zarówno osoby z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w bankach w różnych pionach (np. w bankowości detalicznej, korporacyjnej, pionie rynków kapitałowych, skarbu, finansów czy ryzyka), jak i przedstawiciele świata nauki oraz biznesu pozabankowego, w tym także z doświadczeniem w przemyśle. Kompetencje Członków Rady pokrywają wszystkie dziedziny, w których działa Bank. Wszyscy posiadają merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu działania mBanku S.A. uwzględniającą jego specyfikę i jednocześnie razem tworzą znakomity i zgrany zespół fachowców.

Na zakończenie, w związku z kończącą się obecną kadencją Rady Nadzorczej, chciałbym w imieniu całej Rady złożyć podziękowania Zarządowi za konstruktywną i efektywną współpracę, a także Wam drodzy Akcjonariusze za okazywane zaufanie dla działalności mBanku. Serdecznie dziękuję również wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za osobiste zaangażowanie oraz wielki wkład w pracę Rady, a przyszłej Radzie Nadzorczej życzę dalszej owocnej współpracy z Zarządem dla osiągnięcia wytyczonych celów.

 

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej