Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

6.3. Relacje inwestorskie w mBanku

mBank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. W 2013 roku przedstawiciele Relacji Inwestorskich uczestniczyli w spotkaniach z ponad 260 inwestorami i analitykami giełdowymi. Ponadto, analitycy i inwestorzy mBanku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach w Grupie mBanku poprzez comiesięczne newslettery oraz wiadomości wysyłane drogą elektroniczną.

Inwestorzy i analitycy giełdowi uczestniczyli w czterech konferencjach wynikowych, zarówno bezpośrednio, jak i przez Internet. Wszystkie spotkania z Zarządem przy okazji publikacji rezultatów kwartalnych były transmitowane on-line w języku polskim i angielskim, a także udostępniane na stronach Banku. Dodatkowo, po publikacjach wyników kwartalnych Grupy, inwestorzy instytucjonalni mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych lub grupowych spotkaniach z Prezesem Zarządu w celu omówienia interesujących ich zagadnień dotyczących Grupy oraz jej wyników (ponad 20 spotkań z 65 zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi).

W 2013 roku ważnym elementem działań Relacji Inwestorskich związanych z komunikowaniem zmian w Grupie były zagraniczne roadshow. Bank uczestniczył w pięciu tego rodzaju cyklach spotkań zorganizowanych i indywidualnie dostosowanych do wymagań Banku (w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz w Europie).

Ponadto mBank uczestniczył w dwóch zagranicznych konferencjach inwestorskich (w Pradze i Nowym Jorku) oraz dwóch krajowych konferencjach.

Jak co roku, odbyły się również dwa przeglądy będące elementem regularnych spotkań z agencjami ratingowymi.

W internetowym serwisie relacji inwestorskich (http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/) znajdują się wszystkie istotne informacje o Grupie mBanku, m.in. o akcjonariacie, Walnych Zgromadzeniach, ratingach, notowaniach akcji mBanku na GPW, a także raporty okresowe, bieżące oraz konsensus prognozowanych wyników Grupy.

Grupa mBanku i jej wyniki są monitorowane przez analityków reprezentujących banki i domy maklerskie. Na koniec 2013 roku mBank znajdował się na liście 18 krajowych i zagranicznych instytucji, których analitycy wydają rekomendacje dla akcji mBanku.