Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

15. Działalność mBanku na rzecz otoczenia

Banki odgrywają ważna rolę w gospodarce i społeczeństwie. mBank od wielu lat kieruje się w swej pozakomercyjnej aktywności przekonaniem o stale rosnącej wadze i słuszności podejmowania działań sponsorskich i charytatywnych. Działania te realizowane są przede wszystkim przez Fundację mBanku, ale również w ramach wolontariatu pracowniczego oraz wspieranych przez Bank inicjatyw.