Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

15.2. Inne działania na rzecz społeczeństwa

„Zróbmy razem coś dobrego”

W 2013 roku odbyły się kolejne cztery edycje wolontariatu pracowniczego "Zróbmy razem coś dobrego". Pracownicy Banku od kilku lat wspierają domy dziecka, domy spokojnej starości, placówki opiekuńcze, świetlice środowiskowe oraz publiczne: szkoły, szpitale, przedszkola, schroniska dla zwierząt, fundacje i stowarzyszenia. W każdej kwartalnej edycji kapituła, spośród zgłoszonych wniosków wybiera od 5 do 10, które otrzymują finansowanie w wysokości 2500 zł na wskazane działania. W 2013 roku zostały zrealizowane 33 projekty.

„Jutro należy do kobiet”

Jutro należy do kobiet” to program skierowany do wszystkich pracownic mBanku, którego celem jest wspieranie kobiet zatrudnionych w Banku. W ramach projektu organizowane są spotkania z ekspertami, dyskusje networkingowe oraz inne działania, które mają ułatwić kobietom pracującym w Banku godzenie obowiązków służbowych i prywatnych. Tematyka organizowanych spotkań została opracowana na podstawie propozycji zgłoszonych przez pracownice w wewnętrznym badaniu ankietowym.