Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

3.3. Rynki kapitałowe

Rok 2013 był umiarkowanie dobry dla inwestorów giełdowych. Po ciężkim I półroczu, akcjonariusze spółek giełdowych nieco odetchnęli, gdy latem i jesienią indeks szerokiego rynku WIG wznosił się na poziomy nienotowane od 2011 roku. Wzrosty wartości spółek na szerokim rynku były jednak głównie zasługą małych i średnich spółek, podczas gdy indeksowi dużych spółek, WIG20, nie udało się wybić ponad maksima ustanowione w styczniu 2013 roku. Na perspektywach rynku kapitałowego w 2013 roku zaważyła reforma systemu emerytalnego. Wprawdzie początkowa reakcja na plany transferu aktywów z otwartych funduszy emerytalnych była jednoznacznie negatywna, to dobry sentyment powrócił jesienią, wraz z optymistycznymi szacunkami zmian napływu środków pochodzących z otwartych funduszy emerytalnych na rynek kapitałowy po reformie.

Pod koniec roku na GPW ponownie zagościł kolor czerwony (efekt gorszego sentymentu na giełdach rynków wschodzących i przetasowań związanych z reformą systemu emerytalnego) i ostatecznie indeks WIG zakończył 2013 rok jedynie 8,1% wzrostem, natomiast indeks WIG20 spadkiem o podobnej skali. Jeszcze w większym stopniu niż w 2012 roku, siłą napędową dla wzrostów kursów akcji było na warszawskiej giełdzie rosnące zainteresowanie klientów indywidualnych, wyrażające się rekordowym napływem środków do towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Był to także kolejny rok intensywnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego. W 2013 roku miały miejsce 23 debiuty na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy (7 z nich to przejścia z rynku New Connect, czyli z rynku finansującego rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu). Jest to wynik nieco lepszy niż ten z 2012 roku, kiedy to przeprowadzono 19 transakcji IPO.