Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

3.5. Rynek mieszkaniowy

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce w 2013 roku była w silnym stopniu uwarunkowana utrzymującym się spowolnieniem gospodarczym w kraju, słabą kondycją spółek branży budowlanej i mniejszą aktywnością banków w obszarze kredytowania zakupu nieruchomości.

Czynniki te doprowadziły do obniżenia cen na rynku nieruchomości w I półroczu 2013 i ich stabilizacji w kolejnych miesiącach. Od strony popytowej, ważnym wydarzeniem wpływającym na decyzje zakupowe nabywców było oczekiwanie na uruchomienie programu „Mieszkanie dla Młodych”, który wszedł w życie w styczniu 2014 roku. Obniżenie cen nieruchomości, przy jednoczesnej redukcji stóp procentowych i systematycznym wzroście dochodów doprowadziło do poprawy wyników sprzedażowych w segmencie nabywców gotówkowych, zwlekających z decyzją o zakupie mieszkania do czasu obniżki cen ofertowych. Dodatkowo, istotnym katalizatorem wzrostu sprzedaży była aktywność klientów pragnących skorzystać z kredytu na 100% wartości nieruchomości. Zgodnie z nową rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, przyszli kredytobiorcy nie będą mieli możliwości ubiegania się o kredyt bez dysponowania wkładem własnym.

Utrzymywanie się niskich stóp procentowych powinno sprzyjać zakupom w 2014 roku poprzez zagwarantowanie niższych kosztów kredytowania. W 2013 roku podaż na rynku nieruchomości była w dużym stopniu uwarunkowana poprzez ujemne wartości wskaźnika koniunktury w budownictwie i oddziaływanie „Ustawy deweloperskiej” z 2012 roku. Szansą na poprawę sytuacji deweloperów, poprzez stopniowe zmniejszenie podaży w nadchodzących latach, będzie uruchomienie „Funduszu Mieszkań na Wynajem” i spadek liczby uzyskiwanych pozwoleń na budowę oraz liczby rozpoczynanych inwestycji.

W zakresie rynku nieruchomości komercyjnych rok 2013 przyniósł utrzymanie wolumenu transakcji na poziomie z roku poprzedniego (około 2,8 mld euro). Najważniejszymi aglomeracjami pod względem obrotów nieruchomościami komercyjnymi pozostają Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk, jednak zainteresowanie powierzchnią biurową w Polsce przez centra outsourcingowe przyczynia się do rozwoju mniejszych miast, jak Olsztyn czy Bydgoszcz. Rynek biurowy pozostaje rynkiem najemcy, natomiast w zakresie nieruchomości handlowych można zaobserwować oznaki nasycenia w segmencie obiektów wielkopowierzchniowych.