Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

8. Grupa mBanku na rynku usług finansowych w 2013 roku

mBank znajdował się w czołówce polskich banków we wszystkich istotnych segmentach rynku na koniec 2013 roku.

Większość spółek Grupy również zajmuje znaczącą pozycję w poszczególnych sektorach rynku usług finansowych. Rynkowy udział oraz pozycję mBanku i wybranych spółek na koniec 2013 i 2012 roku ilustruje następujące zestawienie:

   

 

Rodzaj
działalności

Pozycja
na rynku
w 2013 roku*

Udział

 

 

2013

2012

Bankowość Korporacyjna

 

      Kredyty przedsiębiorstw

 

5,9%

6,3%

      Depozyty przedsiębiorstw

 

8,3%

8,7%

      Leasing

 

5,9%

7,0%

      Faktoring

 

            Polska

7

8,3%

8,8%

            Czechy

4

17,3%

14,1%

Bankowość Detaliczna w Polsce

 

      Kredyty ogółem

 

6,2%

6,5%

            w tym hipoteczne

 

7,4%

7,9%

                  niehipoteczne

 

4,4%

4,2%

      Depozyty

 

5,0%

5,3%

Bankowość Detaliczna w Republice Czeskiej

 

      Kredyty ogółem

 

1,0%

0,8%

           w tym hipoteczne

 

1,3%

1,1%

                  niehipoteczne

 

0,3%

0,3%

      Depozyty

 

1,1%

1,0%

Bankowość Detaliczna na Słowacji

 

      Kredyty ogółem

 

0,5%

0,4%

            w tym hipoteczne

 

0,6%

0,4%

                 niehipoteczne

 

0,2%

0,2%

      Depozyty

 

1,6%

1,3%

Bankowość Inwestycyjna

 

      Rynki finansowe

 

            Bony i obligacje skarbowe

 

10,9%

8,9%

           IRS/FRA

 

25,2%

24,5%

            FX spot i forward

 

10,7%

7,8%

      Nieskarbowe papiery dłużne

      (wartość zadłużenia)

 

            krótkoterminowe papiery dłużne

3

15,1%

12,0%

            obligacje przedsiębiorstw

1

13,7%

16,3%

            papiery dłużne banków**

1

31,7%

29,8%

      Działalność maklerska

 

            obroty akcjami

9

4,1%

4,9%

           kontrakty terminowe

2

17,5%

15,5%

            opcje

1

20,3%

16,8%

prev next

Źródło: NBP, GPW, CNB, NBS, Fitch Polska, Polskiego Związku Faktorów, Związku Przedsiębiorstw Leasingowych oraz informacji prasowych, obliczenia własne na podstawie danych mBanku.

* Tam, gdzie to było możliwe do ustalenia.

** Bez obligacji „drogowych” BGK.