Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

9.2. Spółki w obszarze Klienci Korporacyjni i Instytucje

Oferta finansowania w formie leasingu, pożyczki oraz usługi z zakresu wynajmu i zarządzania flotą samochodową
I miejsce na rynku leasingu nieruchomości
IV miejsce na rynku leasingu w Polsce

Spółka zajęła szóstą pozycję rynkową w segmencie ruchomości z udziałem 6,1% na koniec 2013 roku, pozostając jednocześnie liderem w segmencie leasingu nieruchomości z udziałem na poziomie 24,3%.

Wartość umów leasingu zawartych przez spółkę w 2013 roku wyniosła 2,4 mld zł w porównaniu do 2,2 mld zł rok wcześniej (+11,1% rok do roku). Udział w rynku leasingu ogółem (ruchomości oraz nieruchomości) na koniec 2013 roku wyniósł 7,0%.

Zwiększenie popytu w ostatnich miesiącach 2013 roku, znalazło odzwierciedlenie w poziomie sprzedaży wyższym niż w 2012 roku, głównie ze względu na wzrost w segmencie pojazdów oraz maszyn i urządzeń.

Wynik brutto mLeasing w 2013 roku wyniósł 64,4 mln zł, co oznacza 26,3% wzrost rok do roku.

W 2013 roku, w ramach realizacji Strategii „Jednego Banku” i tworzenia kompleksowej oferty dla klientów, wdrożono program „Leasing w Detalu”. Jest to inicjatywa dedykowana klientom firmowym, którzy mogą zawrzeć umowę leasingu na pojazdy do 3,5 t. Połączone siły Pionu Bankowości Detalicznej i mLeasingu pozwoliły na udostępnienie klientom innowacyjnego produktu, wymagając od klienta zaledwie jednego dokumentu zamówienia pojazdu.

Faktoring krajowy i eksportowy z regresem, faktoring bez regresu oraz gwarancje importowe
20 lat obecności na rynku, jeden z pionierów faktoringu w Polsce
VII pozycja na rynku usług faktoringowych z 8,2% udziałem w obrotach

Wzrost obrotów w branży w 2013 roku wyniósł 15,5% (wg danych Polskiego Związku Faktorów), a wartość sfinansowanych faktur 96,6 mld zł.

Wartość obrotów mFaktoringu na koniec 2013 roku osiągnęła 8,0 mld zł (+11,8% rok do roku), co pozwoliło spółce zakończyć rok na siódmym miejscu wśród firm oferujących usługi faktoringowe. Zysk brutto spółki wyniósł 18,5 mln zł (+3,1% rok do roku) i był to najlepszy wynik spółki w jej 20-letniej historii.

Faktoringu krajowy, importowy i exportowy
IV miejsce na rynku usług faktoringowych w Republice Czeskiej z 17,3% udziałem w rynku
Koncentracja na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz faktoringu międzynarodowym

Transfinance a.s. świadczy usługi faktoringowe w Republice Czeskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. W 2013 roku obroty Transfinance wyniosły 4,1 mld zł wobec 3,3 mld zł w 2012 roku (+22,9% rok do roku). Wysokie dynamiki odnotował zarówno faktoring eksportowy, jak i importowy, przy umiarkowanym wzroście obrotów związanych z faktoringiem krajowym.

Wynik brutto spółki za 2013 rok wyniósł 3,2 mln zł wobec 3,1 mln zł na koniec 2012 roku (+6,5% rok do roku) i wynikał ze wzrostu dochodów przy utrzymaniu stabilnej bazy kosztowej.

MLV 45 Sp. z o.o. Sp. k.

MLV 45 Sp. z o.o. Sp. k. powstała w wyniku przekształcenia spółki BRE Holding w III kwartale 2013 roku. BRE Holding został utworzony w listopadzie 2007 roku przez Bank, jako jego jedynego udziałowca. Majątek spółki stanowią akcje i udziały w spółkach: mBank Hipoteczny S.A., mFaktoring S.A., mLeasing Sp. z o.o. oraz mLocum S.A. o łącznej wartości 536,1 mln zł.

W 2013 roku zysk brutto spółki, której przychody pochodzą głównie z dywidend, wyniósł 40,5 mln zł wobec 26,5 mln zł w 2012 roku.

Garbary Sp. z o.o.

Spółka znajduje się w portfelu Banku od maja 2004 roku. Jedynym aktywem spółki Garbary jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowana kompleksem zakładów mięsnych (obecnie nieużytkowane), objęta obszarem ścisłej ochrony konserwatorskiej.