Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

14. Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2013 roku były wyższe niż w poprzednich latach. W skali Grupy wyniosły 229,7 mln zł wobec 224,7 mln zł w 2012 roku. W samym Banku wyniosły one 154,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wydano 146,1 mln zł.

Większość inwestycji poniesionych w Banku - kwota 134,0 mln zł - dotyczyła obszaru informatyki oraz HR. Nakłady w obszarze systemów informatycznych były związane głównie z wdrożeniem platformy bankowości internetowej Nowego mBanku.

Wydatki w obszarze logistyki i bezpieczeństwa w kwocie 20,7 mln zł zostały przeznaczone na dalszy rozwój i modernizację sieci oddziałów i centrali (w Łodzi i w Warszawie) oraz dodatkowe wyposażanie placówek detalicznych.