Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

10. Obszar Bankowości Detalicznej

Rok 2013 przyniósł dwa niezwykle istotne wydarzenia z perspektywy klientów detalicznych. Pierwszym z nich było uruchomienie nowego, internetowego serwisu transakcyjnego (więcej informacji w rozdziale 2.3. Najważniejsze projekty Grupy mBanku w 2013 roku), zawierającego nowe funkcjonalności oraz ulepszony i bardziej ergonomiczny interfejs użytkownika.

Uruchomienie serwisu Nowego mBanku w czerwcu 2013 roku, zbiegło się w czasie z odświeżeniem dotychczasowego wizerunku mBanku oraz pełnym rebrandingiem istniejących marek Grupy pod marką mBank w listopadzie 2013 roku (więcej informacji w rozdziale 2.3. Najważniejsze projekty Grupy mBanku w 2013 roku).

Z perspektywy bankowości detalicznej zunifikowana marka oznacza wzrost potencjału cross-sellingowego, nowe możliwości optymalizacji procesów sprzedażowych oraz bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury elektronicznej oraz sieci placówek.