Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

5.3. Rating agencji Moody’s oparty na publicznie dostępnych informacjach

Bank rozwiązał umowę ratingową z Moody's Investors Service 28 marca 2013 roku. Od tej pory Bank nie uczestniczy w procesie ratingowym, posiadając status „non-participating issuer”. Oceny agencji Moody’s oparte są wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach i przedstawiają się następująco:

   

Moody’s – oceny mBanku na podstawie publicznie dostępnych informacji

Długookresowa ocena depozytów Baa3 (perspektywa stabilna)*
Rating krótkoterminowy Prime-3
Rating siły finansowej (BFSR) D /ba2/ (perspektywa stabilna)
prev next

*ostatnia zmiana z Baa2 nastąpiła 29 kwietnia 2013 roku w następstwie obniżenia długoterminowego ratingu Commerzbanku z „A3” do „Baa1.

W dniu 11 września 2013 roku agencja Moody’s wycofała rating dla Programu Emisji Euroobligacji.

W 2013 roku również mBank Hipoteczny zakończył współpracę z agencją Moody's Investors Service. Agencja Moody’s wycofała ratingi dla listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny 21 maja 2013 roku, a w dniu 4 lipca wycofane zostały wszystkie oceny ratingowe dla mBanku Hipotecznego.