Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

5.2. Rating agencji Standard & Poor’s

W 2013 roku mBank po raz pierwszy otrzymał pełny rating od agencji Standard & Poor’s Rating Services (S&P’s) na zlecenie Banku. W dniu 6 czerwca 2013 roku agencja przyznała Bankowi długoterminowy rating kredytowy na poziomie „BBB+” i krótkoterminowy rating kredytowy „A-2”. Perspektywa ratingu długoterminowego jest negatywna w związku z niekorzystną perspektywą ratingu Commerzbanku AG. Do dnia 6 czerwca 2013 roku Bank posiadał rating „BBBpi” oparty wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach.

W uzasadnieniu ratingu Banku agencja S&P’s podała, iż odzwierciedla on „kotwicę” „bbb-” stosowaną dla wszystkich banków komercyjnych w Polsce oraz opinię agencji m.in. na temat „adekwatnej” pozycji biznesowej Banku, „adekwatnej” pozycji kapitałowej i dochodowości, „adekwatnej” oceny ryzyka oraz płynności. Samodzielna ocena mBanku (stand-alone credit profile – SACP) określona została na poziomie „bbb-”. Pozytywny wpływ na rating długoterminowy mBanku ma potencjalne wsparcie ze strony Commerzbanku AG, na jakie w opinii S&P’s mógłby liczyć mBank jako „strategicznie ważna” spółka zależna.

     

Standard & Poor’s – oceny mBanku

Długookresowa ocena depozytów BBB+ (perspektywa negatywna)
Rating krótkoterminowy A-2
Ocena samodzielna (SACP) bbb-
Rating dla Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB+
Transze obligacji wyemitowanych przez BRE Finance France:
500 mln euro (emisja w październiku 2012 roku) i 200 mln franków szwajcarskich (emisja w październiku 2013 roku)
BBB+
prev next