Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

2. Rok 2013 – najważniejsze wydarzenia w Grupie mBanku

Rok 2013 był przełomowy dla działalności Banku. Organizacja skupiona na obsłudze różnych grup klientów – od ludzi młodych, poprzez osoby zamożne, mikroprzedsiębiorstwa, aż po największe korporacje – zdecydowała się na podkreślenie swojej uniwersalności i przyjęcie wspólnej marki – mBank, która reprezentować będzie pełną ofertę Banku. W dniu 25 listopada 2013 roku BRE Bank i MultiBank zostały zastąpione istniejącą już marką mBank, która uległa odświeżeniu. Zmiana ta jest kamieniem milowym w działalności Grupy i ma na celu konsolidację i skupienie rozbudowanej oferty produktów i usług wokół potrzeb klientów.