Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

2.3. Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2013 roku

Rebranding

W dniu 4 czerwca 2013 roku Bank poinformował o rozpoczęciu procesu rebrandingu Grupy, w ramach którego marka mBank docelowo zastąpiła nazwy BRE Bank i MultiBank. Decyzja o wprowadzeniu jednolitej marki dla całej Grupy BRE Banku (w tym również spółek zależnych) miała na celu lepsze wykorzystanie potencjału Grupy. Dodatkowo, była ona odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, która wymaga od banku dużej elastyczności, prostoty oraz sprawnego dostosowania się do nowych realiów funkcjonowania. Jedna marka ma też pozwolić na umocnienie pozycji banku na rynku przy optymalnym wykorzystaniu budżetów marketingowych.

Na wybór nazwy mBank, jako wiodącej dla całej Grupy, wpływ miała jej popularność wśród klientów oraz potencjał do dalszego, dynamicznego rozwoju. Po 14 latach funkcjonowania na polskim rynku oraz 7 latach obecności na rynkach w Republice Czeskiej i na Słowacji, marka mBank stała się synonimem przyjaznej i nowoczesnej bankowości.

Już w czerwcu 2013 roku klienci mogli zaobserwować pierwsze zmiany. Bank zyskał nowy logotyp, odświeżoną stronę informacyjną, dodatkową ofertę Premium (dla zamożnych klientów) oraz zbudowany na nowo serwis transakcyjny (działania prowadzone w ramach projektu „Nowy mBank”, o którym mowa w dalszej części rozdziału).

Zmiany miały w dużej mierze charakter wizerunkowy, ale ich głównym celem było stworzenie spójnej oferty bankowej łączącej wieloletnie doświadczenie BRE Banku i marek detalicznych mBanku oraz MultiBanku, a także Private Banking & Wealth Management. W konsekwencji tych zmian, klienci w jednym miejscu zyskali dostęp do najlepszych produktów i usług finansowych, dotychczas oferowanych pod kilkoma szyldami.

Pojawienie się nowego logotypu Grupy mBanku nie oznacza zmiany modelu obsługi klientów korporacyjnych i bankowości detalicznej. Doradcy w placówkach w całej Polsce pozostają do dyspozycji wszystkich klientów.

Kalendarz rebrandingu

Ogłoszenie nowej Strategii Grupy na lata 2012-2016.
 
Zmiana logotypu internetowego mBanku. Uruchomienie serwisu transakcyjnego Nowego mBanku. Przygotowanie nowej strony internetowej.
 
BRE Bank, MultiBank i BRE Private Banking & Wealth Management zmieniają nazwę na mBank. Zmodyfikowana strona internetowa Banku zaoferuje dostęp do wszystkich produktów i usług Grupy.
 
Rebranding spółek Grupy mBanku, które zyskują nowe logo i nazwy z przedrostkiem „m”.
 
Zakończenie wymiany materiałów graficznych w oddziałach Banku. Nowe logo banku widoczne w całej Polsce.
 

 

W ramach procesu rebrandingu, dostępne wcześniej strony internetowe dawnego mBanku, MultiBanku i BRE Banku zostały zastąpione jednym wspólnym adresem: www.mbank.pl

Proces zmian nie wymagał zaangażowania klientów i nie istniała potrzeba podpisywania nowych umów. Nie był konieczny żaden rodzaj kontaktu klienta z bankiem.

Obecny etap przeprowadzania zmian nie zakłada jeszcze migracji klientów MultiBanku do nowego serwisu transakcyjnego mBanku. Wynika to z przyjętego założenia, zgodnie z którym rebranding powinien być możliwie najmniej odczuwalny dla klientów.

Docelowo rebranding obejmie całą sieć placówek dawnej Grupy BRE Banku. Ten proces ma zostać przeprowadzony do końca 2014 roku. Natomiast w 2018 roku wszystkie oddziały detaliczne i korporacyjne Banku będą połączone, oferując wszystkim klientom pełny zakres produktów i usług pod nowym logo.

W ramach procesu rebrandingu przeprowadzono intensywną kampanię informacyjną. Plan komunikacji został przygotowywany przez pracowników Banku, przy wsparciu doradców w placówkach i konsultantów infolinii Banku.

Nowy mBank

Prace nad nową, innowacyjną, platformą bankowości internetowej trwały od pierwszego kwartału 2012 roku. W ramach projektu „nowy mBank”, liczący ponad 200 osób zespół przygotowywał serwis odpowiadający na zmieniające się potrzeby klientów i oferujący im całą gamę funkcjonalności niedostępnych wcześniej na polskim i europejskim rynku.

Na początku 2013 roku część zespołu tworzącego „nowy mBank” wzięła udział w prestiżowej konferencji Finovate Europe, przedstawiając projekt systemu transakcyjnego. Prezentacja spotkała się z uznaniem ekspertów w Londynie, a nowy mBank otrzymał tytuł „Best of Show”. Warto podkreślić, że Finovate Europe to jedna z najbardziej prestiżowych cyklicznych konferencji poświęconych innowacjom z dziedziny finansów.

Platforma została uruchomiona 4 czerwca 2013 roku. Głównymi założeniami, które przyświecały jej twórcom było uczynienie korzystania z serwisu internetowego jeszcze prostszym i szybszym. W tym celu zminimalizowano liczbę kliknięć oraz ekranów, przez które należy przejść, żeby wykonać podstawowe czynności, jak wykonanie przelewu, sprawdzenie historii rachunku czy zakup produktu bankowego. Nowy serwis ma za zadanie zachęcać klientów do częstszego korzystania z usług oferowanych przez Bank.

Nowy mBank to jednak nie tylko przyjazny design, ale również ponad 200 nowych funkcji i usprawnień. Wśród nich znalazł się m.in. program rabatowy mOKAZJE oraz nawigacja finansowa (Personal Finance Management - PFM), która upraszcza zarządzanie domowym budżetem.

Począwszy od 1 lipca 2013 roku, klienci mBanku z aktywnym dostępem do nowej wersji serwisu transakcyjnego mogą korzystać z kolejnej innowacyjnej funkcjonalności – całodobowej pomocy „Eksperta online”. Od 16 września 2013 roku usługa ta dostępna jest dla wszystkich – nie tylko dla klientów mBanku.

Podczas jesiennej edycji Finovate, która odbyła się w Nowym Jorku, mBank powtórzył swój sukces z Londynu, zdobywając prestiżowe wyróżnienie „Best of Show”. Eksperci po raz kolejny docenili rozwiązania udostępnione klientom banku w nowym serwisie transakcyjnym.

W 2013 roku Nowy mBank otrzymał dodatkowe nagrody i wyróżnienia, m.in. w konkursie „Distribution and Marketing Innovation Awards”, organizowanym przez Efma i Accenture, odzwierciedlające pozytywny odbiór platformy przez uznanych ekspertów (więcej w części dotyczącej nagród i wyróżnień).

Ponadto, nowy serwis transakcyjny mBanku został uznany przez Forrester Research, jedną z najbardziej cenionych firm badawczo-doradczych, za wzór dla banków na całym świecie. To pierwsze tak prestiżowe opracowanie nie tylko na temat polskiej instytucji finansowej, ale całej polskiej branży internetowej. Raport opiera się na szczegółowej analizie i zawiera rekomendacje dla banków i firm technologicznych do wykorzystania przy podobnych przedsięwzięciach.

Program Emisji Euroobligacji

W 2012 roku BRE Finance France S.A. (jako emitent) oraz mBank (jako gwarant) podpisały umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) do kwoty 2 mld euro. Celem Programu jest emisja papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej.

Program Emisji Euroobligacji otrzymał ratingi na poziomie „A” i „BBB+” przyznane odpowiednio przez agencje Fitch Ratings i Standard & Poor’s Rating Services.

W 2012 roku BRE Finance France dokonało emisji pierwszej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro, terminie wykupu w 2015 roku i oprocentowaniu 2,75% w skali rocznej.

W 2013 roku miały miejsce emisje dwóch kolejnych transzy euroobligacji:

  • W dniu 25 września 2013 roku, BRE Finance France dokonało emisji euroobligacji o wartości nominalnej 200 mln franków szwajcarskich i terminie wykupu w 2018 roku. Oprocentowanie obligacji wyniosło 2,50% w skali roku. Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych zostały przekazane przez emitenta na własność Bankowi, jako gwarantowi emisji, w postaci kaucji. Składająca kaucję spółka BRE Finance France będzie otrzymywać od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 1 033 tys. franków szwajcarskich. W dniu 26 września 2013 roku wyemitowanej transzy euroobligacji został przyznany rating, który pokrywa się z oceną całego Programu. Rozliczenie emisji nastąpiło w dniu 8 października 2013 roku.
  • W dniu 22 listopada 2013 roku, BRE Finance France dokonało emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln koron czeskich i terminie wykupu w 2018 roku (na warunkach „private placement”). Oprocentowanie wyniosło 2,32% w skali roku. Rozliczenie emisji nastąpiło w dniu 6 grudnia 2013 roku.