Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

2.1. Rok 2013 w liczbach

Kluczowe dane finansowe

 • Zysk brutto Grupy mBanku na poziomie 1 518 mln zł w 2013 roku (+53 mln zł, tj. 3,6% rok do roku).
 • Wzrost zysku netto przypadającego na akcjonariuszy mBanku o 9 mln zł, tj. 0,8%.
 • ROE netto na poziomie 13,1%.

Poprawiające się dochody i efektywne zarządzanie kosztami

 • Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 48 mln zł, tj. o 6,1%, pomimo redukcji stawek interchange.
 • Nieznaczny spadek wyniku z tytułu odsetek o 2,4% w środowisku niskich stóp procentowych.
 • Wzrost dochodu ogółem o 102 mln zł, tj. 2,9% do rekordowego poziomu 3,7 mld zł.
 • Spadek wskaźnika kosztów do dochodów o 0,8 punktu procentowego na koniec 2013 roku.
 • Wzrost kosztów administracyjnych wraz z amortyzacją o 17 mln zł, tj. 1,0% w 2013 roku.
 • Wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 33 mln zł, tj. 7,5% w 2013 roku, w związku z wyższymi odpisami w Bankowości Detalicznej w Polsce i w mBanku Hipotecznym.

Bilans spełniający wszystkie wymogi regulacyjne

Dynamika depozytów i kredytów

 • Wzrost wolumenu depozytów ogółem o 3 690 mln zł, tj. 6,4%.
 • Wzrost depozytów detalicznych o 969 mln zł, tj. 2,9%.
 • Wzrost depozytów korporacyjnych o 2 504 mln zł, tj. 10,3%.
 • Wzrost wartości portfela kredytów brutto o 1 106 mln zł, tj. 1,6%.
 • Wzrost wolumenu kredytów w bankowości korporacyjnej o 1 070 mln zł, tj. 3,8%.
 • Wzrost wolumenu kredytów udzielonych klientom indywidualnym o 604 mln zł, tj. 1,6%.
   

Główne Linie Biznesowe – podstawowe dane

Bankowość

Detaliczna

 

Bankowość

Korporacyjna

 

Działalność Handlowa

i Inwestycyjna

 mBank_podstawowy_ikona_prognoza Wynik brutto:
911,9 mln zł
 mBank_podstawowy_ikona_prognoza Wynik brutto:
573,3 mln zł
 mBank_podstawowy_ikona_prognoza Wynik brutto:
15,1 mln zł
 mBank_podstawowy_ikona_dom Liczba oddziałów:
168
 mBank_podstawowy_ikona_dom Liczba oddziałów:
47
 mBank_podstawowy_ikona_byk Dom Maklerski mBanku:
4 transakcje IPO na łączną wartość
292 mln zł
 mBank_podstawowy_ikona_OFFludzie Liczba klientów:
4,4 mln
 mBank_podstawowy_ikona_OFFludzie Liczba klientów:
16,3 tys.
 mBank_podstawowy_ikona_ziemia Dwie emisje
Euroobligacji:
 • 200 mln CHF
 • 500 mln CZK
 mBank_podstawowy_ikona_procent

Przyrost kredytów:
1,6%

Przyrost depozytów:
2,9%

 mBank_podstawowy_ikona_procent

Przyrost kredytów:
3,8%

Przyrost depozytów:
10,3%

 wykres Udział w rynku bonów i obligacji skarbowych:
10,9%
prev next