Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

13. Rozwój w obszarze kadr

13.1. Zmiany w poziomie zatrudnienia

Łącznie w Grupie mBanku w końcu 2013 roku zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 6 073 wobec 6 138 rok wcześniej (-1,1%).

Zatrudnienie mBanku na koniec 2013 roku wyniosło 4 696 etatów i było niższe w stosunku do 2012 roku o 32 etaty, tj. 0,7%. Jest to głownie efektem zmian w strukturze organizacyjnej Grupy i przesunięciem części etatów Pionu Ryzyka mBanku do jednej ze spółek w ramach Grupy - mBanku Hipotecznego.

W spółkach Grupy zatrudnienie na koniec roku 2012 wyniosło 1 377 wobec 1 410 etatów w 2012 roku (-2,3%).

Strukturę zatrudnienia w Grupie mBanku według spółek oraz w samym mBanku – według obszarów działalności przedstawiono na wykresie poniżej:

Pracownicy mBanku są stosunkowo młodzi – 61% nie przekroczyło 35 roku życia. Są również dobrze wykształceni, o czym świadczy fakt, że ponad 83% posiada wykształcenie wyższe. Wiele osób studiuje oraz podnosi kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz na wewnętrznych studiach MBA.