Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

13.4. MbO (Zarządzanie przez cele) - system planowania i oceny

Rok 2013 jest trzecim rokiem z rzędu, w którym funkcjonował spójny system planowania i oceny MbO. Okres ten jak w roku poprzednim charakteryzował się intensywnymi pracami nad rozwojem systemu, dopracowywaniem spójnych, wewnętrznie przejrzystych zasad ustalania i kaskadowania celów MbO w ramach Grupy mBanku, tak aby zwiększyć świadomość dotyczącą celów wśród wszystkich pracowników oraz w całej organizacji.

Na podstawie ponad trzyletnich doświadczeń, pod koniec 2013 roku rozpoczął się proces ustalania i kaskadowania celów na 2014 rok zarówno w mBanku, jak i w wybranych spółkach Grupy. Znajomość strategicznych celów Grupy pozwoli organizacji od samego początku skupić zaangażowanie pracowników na sprawach najistotniejszych, zwiększając ich efektywność oraz oszczędzając czas.

System MbO pełni w organizacji następujące funkcje:

  • Ma bezpośrednie przełożenie na wynik mBanku jak i Grupy mBanku, poprzez dyscyplinowanie i angażowanie całej organizacji w realizację wyników.
  • Stanowi bezpośrednią platformę komunikacji, która umożliwia przekazywanie informacji dotyczących roli i udziału indywidualnego pracownika w budowaniu organizacji i realizacji celów strategicznych mBanku.