Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

4. Strategia Grupy mBanku na lata 2012-2016

W 2012 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła Strategię Banku i Grupy na lata 2012-2016. Główną koncepcją leżącą u podstaw wdrożonej Strategii jest „Jeden Bank” – czyli stworzenie bardziej zintegrowanej i skupionej na potrzebach klienta organizacji. Koncepcja „Jednego Banku” oparta została na następujących założeniach:

 • Jeden Zespół, oparty na pracownikach zorientowanych na realizację wspólnych strategicznych celów.
 • Jedna Marka, czyli ujednolicenie wizerunku Grupy poprzez zastąpienie trzech głównych marek Grupy najsilniejszą z nich, tj. „mBank”.
 • Jedna Sieć, tj. proces uniwersalizacji oddziałów Banku, które będą integrować sprzedaż i działania posprzedażowe dla wszystkich klientów bankowości detalicznej oraz korporacyjnej.
 • Jedna Grupa, a więc silniejsza współpraca i integracja biznesowa w ramach Grupy, długoterminowo wzmacniająca przewagę konkurencyjną w budowaniu najtrwalszych relacji z klientami.

Szereg działań podjętych oraz zakończonych w 2013 roku było rezultatem założeń Strategii „Jednego Banku”. Podsumowanie tych inicjatyw zostało zaprezentowane w poniższej tabeli.

2013

Kamienie milowe

Podsumowanie

Rebranding

 

 • Połączenie podmiotów dawnej Grupy BRE Banku pod szyldem mBanku w dniu 25 listopada.
 • Nowa tożsamość Banku, która wyrosła
  z sukcesu rynkowego oraz wyjątkowej siły marki mBanku, ma na celu zwiększenie rozpoznawalności wśród wszystkich grup klientów.

Uruchomienie Nowego mBanku

 

 • Uruchomienie nowej platformy transakcyjnej dla klientów detalicznych
  w dniu 4 czerwca (jej debiut zbiegł się
  w czasie z prezentacją nowego logotypu mBanku).
 • Głównymi założeniami przy tworzeniu nowej platformy było sprawienie, aby korzystanie z serwisu internetowego było jeszcze prostsze i szybsze.
 • Nowy mBank to ponad 200 nowych funkcjonalności i usprawnień.
 • Udostępnienie platformy nowego mBanku klientom oddziałów w Czechach i na Słowacji w lutym 2014 roku.

(więcej w rozdziale 2.3. Najważniejsze projekty
w Grupie mBanku w 2013 roku).

Reorganizacja

 

 

 • Zmiany w strukturze organizacyjnej,
  w szczególności w podziale zadań pomiędzy bankowością korporacyjną
  i inwestycyjną. Pion Bankowości Korporacyjnej (Klienci Korporacyjni
  i Instytucje) został poszerzony o usługi bankowości inwestycyjnej dla przedsiębiorstw, tj. pozyskiwanie kapitału przez emisje akcji (ECM), emisje obligacji przedsiębiorstw (DCM) oraz doradztwo
  w zakresie fuzji i przejęć (M&A).
 • Nowa organizacja ma na celu trwałe wzmocnienie przewagi konkurencyjnej mBanku w segmencie korporacyjnym
  w Polsce.

 

(więcej w rozdziale 9. Korporacje i Rynki Finansowe).

Zarządzanie bilansem

 

 • Optymalizacja bilansu Banku w zakresie jego rentowności oraz struktury, poprzez zwiększanie udziału finansowania depozytami klientów, dalszą dywersyfikację bazy finansowania oraz podnoszenie udziału aktywów o wyższej rentowności.

 

 
 • Druga edycja programu rozwojowego "Wyróżniają nas ludzie", który ma na celu nagrodzenie tych pracowników, którzy swoją postawą inspirują innych do działania.
 • Kandydaci zostali zgłoszeni przez pracowników Banku, a laureatów wyróżniono w 7 kategoriach, które były związane miedzy innymi z innowacyjnym myśleniem, efektywną współpracą oraz wzajemnym wsparciem osób z różnych obszarów.

 

(więcej w rozdziale 13.2. Szkolenia i działania rozwojowe).

Realizacja strategicznych celów finansowych

Zgodnie z obowiązującą Strategią, działalność Grupy do 2016 roku zorganizowana będzie wokół poniższych celów finansowych:

     

Strategia na lata 2012-2016

Cele finansowe

Stan na koniec 2013

Wskaźnik kredytów do depozytów około 115% do 2016 roku

110,6%

Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NFSR): minimum 110%

113%

Wskaźnik Core Tier 1: około 11% *

14,2%*

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I): maksymalnie 48%

45,7%

RoE brutto: minimum 15%

16,5%

RoA netto: minimum 1,4%

1,1%

prev next

* Core Tier 1 liczony metodą AIRB.

Plany i realizacja Strategii w 2014 roku

W trakcie 2013 roku przygotowano projekt reorganizacji sieci placówek mBanku mający na celu stworzenie jednej, zintegrowanej sieci oddziałów dla klientów Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Banku oraz spółek Grupy, w szczególności:

 • Dopasowanie nowego modelu sieci do zmieniających się zachowań klientów w ramach poszczególnych segmentów oraz wykorzystywanych alternatywnych kanałów dostępu.
 • Zwiększenie dostępności sieci placówek dla wszystkich segmentów klientów Banku.
 • Możliwość oferowania produktów całej Grupy mBanku w uniwersalnych oddziałach.
 • Osiągnięcie oszczędności kosztowych przy założeniu utrzymania obecnego poziomu obsługi i sprzedaży oraz poprawie efektywności.

Pierwsza placówka w nowej odsłonie zostanie otwarta w Szczecinie już w I połowie 2014 roku. Następne oddziały będą uruchamiane stopniowo zgodnie z harmonogramem upływu dotychczasowych umów najmu, przy wykorzystaniu doświadczeń zebranych po pierwszych wdrożeniach nowego modelu.

W 2014 roku ważnym wyzwaniem dla Banku będzie dopracowanie i wdrożenie strategii istotnie poprawiającej pozycję mBanku w segmencie mikro oraz małych i średnich firm. W celu realizacji planu zwiększenia przychodów z tego konkurencyjnego segmentu realizowany jest projekt, który w oparciu o doświadczenia obu pionów biznesowych Banku i najlepsze rozwiązania z polskiego i zagranicznego sektora bankowego, przygotowuje do wdrożenia szereg innowacyjnych zmian obejmujących ofertę produktową, model sprzedaży i kluczowe procesy bankowe. W rezultacie już w 2014 roku klienci firmowi korzystający z platformy Nowego mBanku, otrzymają nowe produkty i funkcjonalności ułatwiające codzienne zarządzanie finansami firmy. Planowane jest również istotne przyspieszenie i optymalizacja kluczowych działań, w tym procesu kredytowego i wybranych strategii akwizycyjnych.

W roku 2014 Bank planuje, jako pierwszy bank w Polsce, rozpocząć emisję listów zastawnych zabezpieczonych hipotekami pozyskanymi przez Bankowość Detaliczną, przede wszystkim w celu dywersyfikacji profilu finansowania i zapewnienia sobie długoletniego kapitału o minimalnym poziomie ryzyka.

Kontynuowany będzie również proces udostępniania platformy Nowego mBanku klientom oddziałów zagranicznych w Czechach i na Słowacji. W dalszej kolejności nowy serwis transakcyjny zostanie udostępniony klientom dawnego Multibanku.

Ponadto, planowane jest wzmocnienie funkcji sprzedażowo-marketingowych operacji zagranicznych mBanku. Celem jest dynamiczny wzrost przychodów w Czechach i na Słowacji. Biorąc pod uwagę obecną pozycję rynkową oddziałów zagranicznych oraz rekordową dynamikę przychodów w 2013 roku, potencjał wzrostu w obu tych krajach w 2014 roku jest większy niż w Polsce.