Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

7.4. Wskaźniki efektywności

Grupa mBanku osiągnęła niższą rentowność kapitałów własnych w porównaniu do roku ubiegłego ze względu na zwiększenie bazy kapitałowej w 2013 roku.

W porównaniu do sektora bankowego, Grupa mBanku osiągnęła wyższy zwrot na kapitale własnym oraz lepszą efektywność mierzoną wskaźnikiem kosztów do dochodów. Marża odsetkowa w Grupie mBanku pozostawała na poziomie niższym niż marża odsetkowa dla sektora bankowego.

Podstawowe wskaźniki efektywności w Grupie mBanku wraz z porównaniem do sektora bankowego przedstawia poniższa tabela:

   

 

 

31.12.2012

31.12.2013

2013 sektor bankowy

ROA netto

1,23%

1,14%

1,11%

ROE brutto

18,0%

16,5%

13,4%

ROE netto

14,6%

13,1%

10,8%

Wskaźnik kosztów do dochodów

46,5%

45,7%

53,1%

Marża odsetkowa

2,4%

2,2%

2,5%

Wskaźnik Core Tier 1

13,00%

14,21%

14,21%

Współczynnik wypłacalności

18,73%

19,38%

15,75%

prev next

ROA = zysk netto (z udziałami mniejszości) / średni stan aktywów.

ROE brutto = zysk brutto / średni stan kapitału własnego (z udziałami mniejszości, bez zysku roku bieżącego).

ROE netto = zysk netto (z udziałami mniejszości) / średni stan kapitału własnego (z udziałami mniejszości, bez zysku roku bieżącego).

Wskaźnik kosztów do dochodów = ogólne koszty administracyjne + amortyzacja / dochody (w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów).

Marża odsetkowa = wynik odsetkowy / średni stan aktywów odsetkowych.

Wskaźnik Core Tier 1 = fundusze podstawowe (po pomniejszeniach funduszy podstawowych) / aktywa ważone ryzykiem.

Współczynnik wypłacalności = fundusze własne (fundusze podstawowe i uzupełniające po pomniejszeniach funduszy) / aktywa ważone ryzykiem.